VÅRE TJENESTER

HVA VI GJØR

Øyvind Østeig AS driver prosjektering, levering, montering og service på kuldeanlegg og varmepumper for kommersiell og industriell næringsvirksomhet, samt private boliger. Næringskundene er hovedsakelig fordelt mellom butikk, restaurant, næringsmiddel, samt offentlig infrastruktur. Kundene våre befinner seg i Lofoten.

AUTORISERT FORHANDLER

Vi er autorisert forhandler av Daikin air-condition og varmepumper, verdens ledende produsent av kjøle- og varmesystemer. For mer utfyllende informasjon om Daikins produkter, vennligst besøk leverandørens nettsider på www.daikin.no

NÆRING

ewwd-i

 

Prosjektering, levering, montering og service innen kjøle-/ fryseanlegg og varmepumper for kommersielle og industrielle formål.

Kjøle-/ fryserom

Butikk/ dagligvare

Næringsmiddelindustri

Storkjøkken / restaurant / kafé

ALTHERMA-HT-WEB-PNG

 

 

Prosjektering, levering, montering og service av klimaanlegg med kjøling for dataromløsninger av alle kategorier og størrelser.

skyair-web

 

 

Prosjektering, levering, montering og service av anlegg for komfortkjøling i kontorer og næringsarealer.

PRIVAT

emura-utedel-300px

 

white-jpg 

Luft til luft varmepumper av alle typer og størrelser. Innedeler for høy vegg eller gulvmontering. Multiløsninger med flere innedeler på felles utedel. Alle våre luft til luft varmepumper kan også benyttes til kjøling.

altherma-web

 

 

Luft til vann varmepumper for vannbåren varme til gulv, radiatorer eller viftekonvektorer. Effektiv oppvarming av tappevann.

ALTHERMA-WEB-PNG

 

 

Væske til vann varmepumper for vannbåren varme til gulv, radiatorer eller viftekonvektorer. Varmeopptak via jordkollektor, sjøkollektor eller energibrønn.

oljefyr-utsnitt

 

Vi hjelper deg å kutte fossilt brensel innen 2020; Demontering av fyrkjel inkl. oppgraving av oljetank. Transport og avfallsdeponering av kjel og tank. Vi har varmepumpeløsninger som passer inn i stedet for fyrkjelen. Alle disse tiltakene gir rett til støtte gjennom Enovatilskuddet.

tools-web

 

 

Fagmessig gjennomgang og service av alle typer og fabrikat. Akutthjelp med feilsøking og reparasjon ved unormal drift eller driftsstopp.

NÆRING

Prosjektering, levering, montering og service innen kjøle-/ fryseanlegg og varmepumper for kommersielle og industrielle formål.

– Kjøle-/ fryserom

– Butikk/ dagligvare

– Næringsmiddelindustri

– Storkjøkken / restaurant / kafé

Prosjektering, levering, montering og service av klimaanlegg med kjøling for dataromløsninger av alle kategorier og størrelser.
Prosjektering, levering, montering og service av anlegg for komfortkjøling i kontorer og næringsarealer.

PRIVAT

Luft til luft varmepumper av alle typer og størrelser. Innedeler for høy vegg eller gulvmontering. Multiløsninger med flere innedeler på felles utedel. Alle våre luft til luft varmepumper kan også benyttes til kjøling.
Luft til vann varmepumper for vannbåren varme til gulv, radiatorer eller viftekonvektorer. Effektiv oppvarming av tappevann.
Væske til vann varmepumper for vannbåren varme til gulv, radiatorer eller viftekonvektorer. Varmeopptak via jordkollektor, sjøkollektor eller energibrønn.
Vi hjelper deg å kutte fossilt brensel innen 2020; Demontering av fyrkjel inkl. oppgraving av oljetank. Transport og avfallsdeponering av kjel og tank. Vi har varmepumpeløsninger som passer inn i stedet for fyrkjelen. Alle disse tiltakene gir rett til støtte gjennom Enovatilskuddet.
Fagmessig gjennomgang og service av alle typer og fabrikat. Akutthjelp med feilsøking og reparasjon ved unormal drift eller driftsstopp.

ØYVIND ØSTEIG AS

Hartvågveien 17
8340 Stamsund
tlf 98 99 69 05
oyvind@kuldeogvarmemester.no

KART

Øyvind Østeig AS